Privacy Statement

Wij vinden privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving in dit privacy statement. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Neem voor vragen over privacy contact op via info@taptfestival.nl 

Gegevensverantwoordelijke 

DFRNT B.V., gevestigd aan Orteliusstraat 98 in (1057 BE) Amsterdam, KvK-nummer: 63564343, (‘DFRNT’) is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. 

DFRNT is verantwoordelijk voor de verwerking door de volgende vennootschappen en/of handelsnamen: DFRNT B.V. (KvK-nummer 63564343), DFRNT Events, TAPT Festival en TAPT Events.

Waarom verwerkt DFRNT jouw persoonsgegevens? 

Wij hebben verschillende redenen om wij jouw persoonsgegevens te verwerken: 

Wij hebben met jou een overeenkomst gesloten en hebben jouw persoonsgegevens nodig om deze uit te voeren. Bijvoorbeeld om: 

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om de veiligheid van jou en bezoekers op evenementen te waarborgen. 

Wij hebben jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld om: 

Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan hierboven genoemd. 

Welke persoonsgegevens verwerkt DFRNT? 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

Hoe ontvangt DFRNT jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens ontvangen: 

Geeft DFRNT jouw persoonsgegevens door een derden? 

Het kan zijn dat we jouw persoonsgegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als:

Welke afspraken maakt DFRNT met derden? 

Wij maken met derden afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. Als een derde in opdracht van ons veel persoonsgegevens verwerkt (zoals onze ticketverkopers of IT- dienstverleners) is deze derde een zgn. ‘verwerker’. In dat geval worden de afspraken in een verwerkersovereenkomst vastgelegd. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door verwerkers. 

Het kan ook zijn dat een derde zelf verantwoordelijk is voor (een gedeelte van) de verwerking van de persoonsgegevens. Een derde kan de persoonsgegevens dan ook voor eigen doeleinden verzamelen en gebruiken. Op deze verwerking is het privacyreglement van deze derde van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derde. 

Hoe beschermt DFRNT jouw persoonsgegevens? 

Wij beschermen jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU? 

Wij beperken de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie zo veel mogelijk. Het kan zijn dat een door ons ingeschakelde verwerker de persoonsgegevens doorgeeft aan een land buiten de Europese Unie. In dat geval gaan wij na of het land een passend beschermingsniveau heeft. Zo niet, dan nemen wij (in samenspraak met de verwerker) de nodige extra (veiligheids)maatregelen, 

Hoe lang bewaart DFRNT jouw persoonsgegevens? 

Jouw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is: 

Welke rechten heb je? 

Je kan zelf op verschillende manieren invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief of door je cookievoorkeuren aan te passen. 

Daarnaast heb je grond van de AVG een aantal rechten die je kunnen helpen om jouw privacy te beschermen. Bijvoorbeeld het recht op/van:

Wil je gebruik maken van (één van) je rechten, laat het ons dan per e-mail weten. Wij doen ons best om binnen 1 maand na ontvangst van je bericht te reageren. Als dat mogelijk is, voldoen wij graag aan jouw verzoek. Soms verwijzen wij je door een derde die verantwoordelijk is voor de verwerking en aan jouw verzoek kan voldoen. Daarnaast kan er een reden zijn waarom wij niet aan jouw verzoek kunnen of mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we je uit waarom. 

Met wie kan je contact opnemen? 

Onze contactgegevens vind je bovenaan dit privacyreglement en ook op onze Websites. Heb je een vraag over dit privacyreglement, wil je gebruik maken van jouw rechten of heb je een tip of klacht, stuur dan een e-mail naar info@taptfestival.nl. Om zeker te weten dat jij het bent, vragen we je te mailen via het bij ons van jou bekende e-mailadres. Als je ons in dit verband persoonsgegevens verstrekt, gaan we daar uiteraard zorgvuldig mee om. 

Waar kan je een klacht indienen? 

Heb je een klacht over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan en doen ons best om samen met jou een oplossing te vinden. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als je ons daarvan vooraf op de hoogte stelt. 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie van ons privacyreglement vind je op onze Websites. 

COOKIEBELEID 

Wij kunnen op onze Websites gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje  informatie dat door jouw internetbrowser op de harde schijf van jouw computer of telefoon wordt opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kan een website bijvoorbeeld onthouden welke pagina’s je hebt bekeken. Met dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies wij op de Websites gebruiken. 

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de Websites. Zo kunnen de Websites bijvoorbeeld jouw taalvoorkeuren onthouden. Functionele cookies plegen geen of nauwelijks een inbreuk op jouw privacy. Voor het plaatsen van functionele cookies hebben wij geen toestemming nodig. 

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Websites worden gebruikt. De cookies registeren hoelang websitebezoekers op een bepaalde pagina blijven of hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt. Met deze informatie kunnen wij onze Websites verbeteren en gebruiksvriendelijker maken. 

Wij spannen ons in om de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier in te stellen. Zo hebben wij Google niet toegestaan om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Marketing cookies (cookies van een derde partij)

Marketing cookie worden geplaatst door derden en zorgen ervoor dat een cookie wordt gegenereerd wanneer je een website bezoekt. 

Een voorbeeld van een marketing cookie, zijn de sociale media plug-ins. Wij plaatsen deze plug-ins om websitebezoekers de mogelijkheid te geven een evenement te delen via sociale mediaplatforms, zoals Facebook of Instagram. Deze plug-ins werken door middel van stukjes code die van de zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden marketing cookies geplaatst. 

Via marketing cookies verzamelen derden informatie over websitebezoekers en hun surfgedrag. Zij proberen een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Op basis van jouw interesses kunnen deze derden je relevante advertenties laten zien. Stel dat je via onze Websites een evenement deelt op Instagram, dan kan Instagram je in de toekomst advertenties tonen van onze andere evenementen. 

Wij hebben geen invloed op hoe derden de marketing cookies gebruiken. Wij verwijzen je daarvoor naar de toepasselijke privacy- en cookieverklaring(en) van deze derden. 

Cookievoorkeuren en cookies verwijderen

Je kunt via jouw browserinstellingen je cookievoorkeuren aanpassen en cookies verwijderen. Geef je geen toestemming voor het gebruik van cookies, of verwijder je cookies, dan kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Websites verminderen. Alle informatie die op onze Websites met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.