Duurzaamheid

Duurzame doelstellingen

We kunnen (en willen) er niet omheen; de verduurzaming van evenementen. En daarom stellen we elk jaar nieuwe duurzame doelstellingen op. Dit doen we op basis van het analyseren van de ervaringen uit voorgaande edities. Daarnaast begint een beter milieu tenslotte bij jezelf en met die reden is verduurzaming dan ook een hoge prioriteit binnen onze organisatie en delen we onze doelstellingen met alle mensen die met en voor ons werken, om zo onze doelstellingen te behalen.

Hieronder benoemen we alle punten die wij hanteren voor het zo goed mogelijk verduurzamen van onze evenementen. Dit hebben we onderverdeelt in de volgende onderdelen; Afval, Transport, Energie en Eten & Drinken.

Afval
Omdat we een evenement zijn wat op meerdere locaties in het land plaatsvindt, produceren we zo veel mogelijk eenmalig en hergebruiken we dit op alle edities die volgen. Op deze manier reduceren we het afval wat komt kijken bij aanschaffen van nieuwe materialen tot het minimale. Denk hierbij aan signing, banners, menu’s, decors, diverse aankleding en evenementen materialen zoals zit en sta gelegenheid. Vrijwel alles wat betreft documentatie verwerken we digitaal, zodat er niets geprint hoeft te worden. We hanteren daarnaast geen programmaboekjes en/of flyers en maken gebruik van e-tickets waardoor deze niet uitgeprint hoeven te worden. Dit adviseren we aanvullend de ticketkopers ook na het aanschaffen van de tickets.

Restafval reduceren we tot het minimale, onder andere door overgebleven voedsel te minimaliseren met de insteek; ‘liever iets uitverkocht dan over’. Indien er wel iets overblijft nemen de cateraars doorgaans overgebleven voedsel zelf mee voor eigen duurzame initiatieven, maar indien dit niet het geval is doen wij dat. Door bijvoorbeeld overgebleven voedsel aan een voedselbank te doneren.

Er wordt op onze evenementen geen gebruik gemaakt van single-use plastic. Zowel bij de cateraars als op het gebied van drankverkoop. We maken gebruik van Eco-Hardcups die de bezoekers van onze evenementen ontvangen bij binnenkomst en die gedurende de dag bij zich houden. Na afloop van het evenement worden deze Eco-hardcups bij de uitgang verzameld waarna wij deze schoonmaken voor gebruik op een volgende editie. Het schenken van onze dranken gebeurt veelal uit herbruikbare fusten, flessen of blikken. Deze worden door ons bij de desbetreffende leverancier aangeboden voor recycling.

Aanvullend scheiden we al het inkomende afval in de afvalstromen; rest, plastic, glas en papier/karton. Dit wordt op deze manier aangeboden aan onze lokale afvalverwerker.

Transport
Er wordt zorgvuldig nagedacht over de manier van het transporteren van alles wat er komt kijken bij het realiseren van elk festival. Zo zit het overgrote gedeelte van de festival materialen in zeecontainers die van editie naar editie reizen en in een aantal gevallen dienen de containers ook als decor en/of hebben een aanvullende functionaliteit waardoor er direct bespaard wordt op de transport kosten. Het additionele transport wordt tot het minimale gereduceerd doormiddel van gecombineerd transport. Dit hebben we met name weten te realiseren door diverse materialen en producten onder te brengen bij één leverancier/transporteur. Denk hierbij aan groot materieel en de dranken. Dit wordt allemaal in gecombineerd transport geleverd en afgevoerd op het evenement.

Onze evenementen zijn lokaal georiënteerd en daardoor over het algemeen bezocht door mensen uit de buurt en in ieder geval op fiets of openbaar vervoer afstand. Deze mogelijkheden omschrijven we voor elk evenement via sociale media, onze website en via e-mail waar mogelijk. We raden onze bezoekers af om met de auto naar het evenement te komen, dit resulteert in minder individuele reisbewegingen met bijvoorbeeld (vervuilende) auto’s.

Energie
In alle gevallen wordt er altijd gekeken naar de mogelijkheden om lokaal aanwezige stroompunten te gebruiken. Dit heeft altijd onze voorkeur. Indien dit niet aanwezig of in mindere maten voorhanden, dan wordt er gekeken naar een passende oplossing. Denk hierbij aan het gebruik van generatoren met duurzame brandstoffen als HVO Diesel en AdBlue. HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil” en is een nieuw type dieselbrandstof. Het wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval. Er komt geen druppel fossiele aardolie meer aan te pas. Hierdoor is HVO een fossielvrije en hernieuwbare brandstof met enorme voordelen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan een zeer hoge CO2-reductie van maar liefst 90% (well-to-wheel) en een lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, stikstof en zwavel. HVO diesel is vrijwel geurloos en goed biologisch afbreekbaar.

Daarnaast maken we gebruik van LED verlichting overal op het terrein en wordt dit uitgeschakeld op het moment dat het niet meer nodig is. Aanvullend compenseren we een groot gedeelte van onze CO2 uitstoot in samenwerking met onze ticketpartner, door het jaarlijks planten van bomen op basis van het aantal verkochte tickets.

Eten & Drinken
We proberen zoveel mogelijk samen te werken met lokale cateraars en producten. We zijn (nog) geen vleesvrij evenement maar denken hier elk jaar meer en goed over na, door in overleg met de cateraars het menu daarvan steeds iets meer uit te breiden richting vega en vegan producten.

We bieden op alle evenementen (gratis) drinkwater aan middels beschikbaar kraanwater om flessenwater te reduceren. Daarnaast maken we geen gebruik van een voorschenk mogelijkheid waardoor verspilling tot het minimale gereduceerd wordt.