Participeren: Flevopark, Amsterdam

Hoe kan ik participeren?

Wij als organisatie van TAPT Festival Amsterdam Oost 2024, zijn ons ervan bewust dat een evenement in uw omgeving overlast kan veroorzaken en dat u daar wellicht last van heeft, in kleine of grote mate. Doormiddel van dit participatietraject, proberen wij als organisatie ervoor te zorgen dat u in ieder geval zoveel mogelijk op de hoogte bent van de ontwikkelingen omtrent het evenement en de daarbij eventuele gevolgen. Op deze manier hopen wij dat we u als buurtbewoner, ondernemer en/of betrokkene zo min mogelijk tot last zijn en dat wij op een fijne manier ervoor kunnen zorgen dat het evenement zonder problemen verloopt en het mogelijk zelfs een mooie toevoeging zal zijn voor uw buurt en omgeving. Lees HIER meer over wat TAPT Festival precies inhoudt als knus en gemoedelijk culinair festival.

Hieronder ziet u een aantal belangrijke details van het evenement evenals de betreffende data, inclusief de op-afbouw. Op deze pagina vindt u ook de agenda van het Participatietraject, waarin u kunt zien wanneer er wat gaat gebeuren als het gaat om uw bijdrage als buurtbewoner, ondernemer en/of betrokkene.

Onder het kopje ‘PARTICIPEREN? LAAT HET ONS WETEN’ kunt u uw bericht achterlaten, vóór 29 april 2024. Alle vragen die betrekking hebben op het evenement en/of de productie ervan kunt u hier achterlaten. Maar laat het ons ook weten als u zich ergens zorgen over maakt of als er iets is wat wij zouden moeten weten voordat we starten met de productie. Alleen als u het ons laat weten dan kunnen we hier iets mee doen. Wij zullen u naar aanleiding daarvan, zo goed mogelijk informeren.

Kortom, laat het ons weten. Dan zullen wij als organisatie ons uiterste best doen om hier naar te handelen en/of indien noodzakelijk actie te ondernemen.

Details evenement

TAPT Festival Amsterdam Oost 2024
Locatie: Flevopark, Amsterdam

Openings data/tijden:
Vrijdag 10 mei 2024 – 17:00-23:00 uur
Zaterdag 11 mei 2024 – 13:00-23:00 uur

Op-afbouw data/tijden:
Dinsdag 7 t/m donderdag 9 mei 2024 – 08:00-20:00 uur
Zondag 12 t/m maandag 13 mei 2024 – 08:00-20:00 uur

Meer informatie betreffende ticketprijzen, invulling, FAQ’s en huisregels vindt u HIER, op de festivalpagina van TAPT Festival Amsterdam Oost.

We bieden buurtbewoners een korting aan van 20% op de tickets. Gebruik hiervoor kortingscode TF2410571 in de ticketshop.

Locatie evenement:
Hieronder is de locatie van het evenement weergegeven in het Flevopark. Het evenement vindt enkel plaats binnen het oranje kader zichtbaar op het kaartje. De rest van het park blijft te allen tijden open en toegankelijk voor recreatie. Om deze reden is er bewust gekozen om het park niet (deels) af te sluiten, ook niet tijdens de op-afbouw dagen.

Transport, op-/afbouw dagen:
Zoals hierboven al genoemd, zult u wellicht tijdens de op- en afbouw dagen merken dat er het nodige transport het park in- en uitrijdt. Dit transport wordt zoveel mogelijk gebundeld waardoor het aantal rijbewegingen wordt gereduceerd. Daarnaast worden alle leveranciers geïnstrueerd om stapvoets te rijden en extra op te letten. Hier zullen wij als organisatie ook streng op toezien.Participeren kon tot 29 april 2024

Heb je ondanks het gesloten participatietraject vragen of opmerkingen over dit onderwerp, laat het ons vooral weten middels een berichtje hieronder.

  Ik loop altijd hard in het park, kan ik dat blijven doen?

  Dat kan zeker en ook alle dagen. Alleen zul je op een aantal dagen, met name tijdens de op-/en afbouw dagen, zien dat er een aantal vrachtwagens het park in- en uitrijden. De chauffeurs worden geïnstrueerd stapvoets te rijden en voorzichtig te zijn. Als je dat zelf ook bent, dan komt het goed.

  Ik maak mij zorgen om de rijbewegingen op de Valentijnkade ivm. de school die hier zit / busjes in combinatie met groot transport in de ochtend en in de middag.

  We zullen hier absoluut zoveel mogelijk rekening mee houden, goed dat we dit weten nu. We gaan overleggen met onze transporteurs.

  Waarom wordt dit tijdens het broedseizoen georganiseerd?

  We zijn ons ervan bewust dat dit evenement in het Broedseizoen georganiseerd wordt. Mede door een Flora & Fauna scan door meerdere afhankelijke ecologen hebben we laten toetsen of de locatie van het evenement, de duur, grote en de impact van het evenement effect heeft op de Flora & Fauna van het Flevopark. Hier zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die ons bekend zijn en waar we rekening mee houden tijdens de gehele periode dat wij in het Flevopark met het festival bezig zijn. Zo hebben we het festival bijvoorbeeld verder van de vegetatie geplaatst op het grote grasveld, om bepaalde vogels en planten te ontzien van eventuele verstoring. Kort voorafgaand aan het evenement wordt er additioneel nog een broedvogelcheck gedaan in het park om er zeker van te zijn dat er niets over het hoofd gezien wordt.

  Waar komt de hoofdentree van TAPT Festival?

  In tegenstelling tot vorig jaar, wordt TAPT Festival Amsterdam Oost nu op het grote grasveld georganiseerd. De entree wordt langs het ronde asfaltpad aan de westkant van de vijver geplaatst.

  Waar parkeren mensen hun fietsen?

  De fietsenstalling is op aanraden van de Gemeente Amsterdam geplaatst bij de hoofdingang van het Flevopark, wat via de Valentijnkade betreden wordt.

  Wat als er schade aan het park gemaakt wordt door jullie?

  Dit zullen we ten eerste altijd proberen te voorkomen. Wij zijn ook natuurliefhebbers en willen absoluut geen parken of onderdelen daarvan kapot maken. Dus mocht het om welke reden dan ook alsnog gebeuren dat er schade ontstaat, dan zullen wij er in overleg met de Gemeente Amsterdam voor zorgen dat dit opgelost wordt.

  ‘…Als buurtbewoner vind ik het weer erg irritant dat het Flevopark wordt afgesloten en een week lang wordt misbruikt voor 1 dag…’

  Wij sluiten juist niet het park af zodat buurtbewoners gewoon het park in en uit kunnen en er blijft tevens meer dan voldoende ruimte over voor iedereen die er gebruik van wil maken. We gebruiken bijvoorbeeld slechts een gedeelte van het grote grasveld. Op deze manier kan het festival en de recreatie functie van het park voor één week prima naast elkaar bestaan wat ons betreft.

  Agenda en vervolg

  15 t/m 25 april 2024
  In deze week wordt het Participatietraject verstuurd middels een brief naar de betreffende buurtbewoners, ondernemers en/of betrokkene.

  29 april 2024
  Het net wordt opgehaald en alle vragen en opmerkingen zullen worden bekeken. Indien nodig zal er contact opgenomen worden met de betreffende perso(o)n(en). Laat in dat geval je juiste contactgegevens achter.

  30 april 2024
  Alle vragen en opmerkingen zijn behandeld. De meest relevante vragen en opmerkingen met daaronder onze antwoorden zullen op deze pagina worden gepubliceerd en vervolgens wordt daar een kort verslag over geschreven door ons als organisatie. Hierin zal de terugkoppeling van buurtbewoners, ondernemers en/of betrokkene uiteen worden gezet. Daarnaast gaan we verder in op het geen wat we gaan doen of al hebben gedaan met deze terugkoppeling en wat de verdere vervolgstappen zullen zijn.

  Dit verslag zal vervolgens ook gedeeld worden met de Gemeente Amsterdam ter inzage.

  We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en vragen uw begrip en medewerking om het evenement zo goed en succesvol te laten verlopen.

  Vriendelijke groet,
  Team TAPT Festival Amsterdam Oost

  Eindverslag / Conslusie

  Op basis van de reacties die we hebben gekregen binnen het participatietraject kunnen we concluderen dat er een aantal buurtbewoners liever geen TAPT Festival zouden willen zien in het Flevopark. Los van het feit dat dit al bekend was en ook iets is dat onvermijdelijk is, willen wij er toch alles aan proberen te doen om te laten zien dat we met minimaal overlast een prachtig evenement kunnen realiseren wat heel veel buurtbewoners en Amsterdammers wel kunnen waarderen. En dat het naast overlast ook wat toevoegt aan de stad Amsterdam.

  Kortom, we zullen de buurtbewoners blijven informeren over de ontwikkelingen om op deze manier de meeste vragen en onduidelijkheden bij hen weg te nemen. Alle overlast zullen we nooit weg kunnen nemen helaas. Maar met deze manier van communiceren hopen we wel op een normale manier van omgaan met elkaar.

  Het resultaat uit het participatietraject stemt ons positief in vwb. een goede voortgang van het evenement TAPT Festival Amsterdam Oost 2024, in het Flevopark.

  Vriendelijke groet,
  Team TAPT Festival Amsterdam Oost